Projectes i col·laboracions

En els últims 10 anys, el grup de recerca del LBNB ha participat en 27 projectes, 9 d'ells de caràcter nacional i altres 5 de caràcter internacional. Tots ells són projectes relacionats amb la nutrigenòmica, la recerca de biomarcadors de salut, biomarcadors primerencs d'obesitat i alteracions metabòliques, i els health claims.

A més, el laboratori participa en diferents projectes aplicats (relacionats amb patents transferides) amb diverses empreses multinacionals com Nestlé, Danone, Unilever i Bioibérica, nacionals com Puleva i Central Lechera Asturiana, i altres especialitzades, com per exemple LAMIRSA.

D'entre aquests projectes, podem destacar:

Projectes Internacionals

 • INTEGRActiv: Identificació i validació de biomarcadors integradors de nivell d'activitat física i salut en infants i adolescents.  Programa de les iniciatives JPI HDHL i STAMIFY de la Comissió Europea (2022-2025).
 • PREVENTOMICS: Empoderar els consumidors per prevenir malalties relacionades amb la dieta a través de les ciències òmiques. Projecte que forma part del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020-SFS-2018-1) (2018-2021).
 • I.FAMILY: Determinants de la conducta alimentària en infants, adolescents i pares europeus.  Va formar part del VII Programa del Marc de la Unió Europea (2012-2017).
 • DIABAT: Reclutament i activació d'adipòcits marrons com a teràpia preventiva i curativa per a la diabetis tipus 2. També va formar part del VII Programa Marc de la Unió Europea (2011-2015).
 • BIOCLAIMS: Biomarcadors de la robustesa de l'homeostasi metabòlica de la nutrigenòmica derivada dels Health Claims en els aliments. Otorgat pel VII Programa Marc de la Unió Europea (2010-2015).

Projectes Nacionals

 • BioMarkUrin: Identificació de nous biomarcadors (miRNAs i metabolits) en orina en edat pediàtrica relacionats amb la programació metabòlica de l'obesitat. Dins del programa de projectes d'investigació en salut, finançat per l'Institut de Salut Carles III (2021-2023).
 • CoMCEO: Investigació translacional en Obesitat: Generació d'una Cohort Multicèntrica Prospectiva CIBER per a l'Estudi de l'Obesitat – Estudis Genètics, Epigenètics i Hormonals, i relació amb Cohorts Singulars Preexistents. Va formar part dels projectes de recerca intramural CIBEROBN 2021 (2021-2022).
 • XMilk: Diferències dependents del sexe en la programació metabòlica per bioactius de la llet materna: nous ingredients per a la prevenció del sobrepès i els seus mecanismes.  Va formar part del Programa Nacional de Tecnologies dels Aliments, finançat pel Govern d'Espanya (2019-2022).
 • METAHEALTH-TEST: Estudi de la utilitat de les cèl·lules sanguínies per a l'anàlisi de la recuperació metabòlica després de la millora de l'estil de vida i/o la pèrdua de peso. Dins de convocatòria Synergia 2018 finançada per l'IdISBa (2018-2020).
 • El paper dels miARNs aportats per la llet materna i el seu potencial traslacional per contribuir al desenvolupament d'estratègies preventives de l'obesitat: Un projecte del Fons d'Investigacions Sanitàries de l'Institut de Salut Carles III (2018-2020).
 • ONCOHEPATOBESITY-MARK: Relació microbioma i metiloma abans i després d'un tractament de pèrdua de pes en biòpsia líquida de pacients amb malaltia hepàtica relacionada amb l'obesitat per a la identificació de biomarcadors de risc hepàtic. Resultat de la II Convocatòria d'Associacions Cooperatives Intramurs del CIBEROBN (2018-2019).
 • INTERBIOBES: La interacció entre nutrients/bioactius dels aliments com a determinants per a la programació metabòlica en la prevenció de l'obesitat i de les seves complicacions. Part del Programa Nacional de Tecnologies dels Aliments atorgats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, Govern d'Espanya (2016-2018).
 • EPIMILK: Detecció i caracterització de compostos bioactius a la llet. Un enfocament nutriepigenètic contra l'obesitat. Va pertànyer als projectes d'investigació atorgats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, Govern d'Espanya (2013-2015).
 • Nutriepigenètica del control de l'adipositat corporal: estudis en models animals de susceptibilitat diferencial a l'obesitat basats en intervencions nutricionals en etapes vitals primerenques: Aquest projecte va formar part del XVI Concurs Nacional per a l'Adjudicació d'Ajuts a la Investigació Científica i Tècnica de la Fundació Ramon Areces (2012-2015).

Projectes propis de la UIB

 • Alimentació personalitzada com a noves estratègies (2017-2021).
 • BIOTHERM: Biomarcadors sanguinis dels efectes termogènics en humans (2016-2020).
 • BIOBIP: Biomarcadors d'obesitat: plataformes bioinformàtiques i telemàtiques.
 • MECALI: Caracterització dels mecanismes moleculars implicats en el control de processos cel·lulars i metabòlics pels aliments i components d'aliments en relació al control del pes corporal, l'obesitat i les complicacions metabòliques asociades, el càncer i l'envelliment (2016-2019).
 • IBIFLEX: Identificació de biomarcadors transcriptòmics de flexibilitat metabòlica i de resposta a composts bioactius en cèl·lules sanguinies humanes (2016-2019).

Xarxes d'excel·lència

 • CaRed: Xarxa Espanyola de Carotenoides. Forma part del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, en la modalitat 3: Accions de dinamització "Xarxes d'Excel·lència" del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (2019-2020).
 • EUROCAROTEN: Xarxa europea per avançar en la investigació i aplicació de carotenoides en agro-aliments i salut (2016-2020).
 • Carotenoides en Xarxa: Dels microorganismes i les plantes als aliments i la salut. Forma part del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, en la modalitat 3: Accions de dinamització "Xarxes d'Excel·lència" del Ministeri d'Economia i Competitivitat (2016-2018).
 • Control de la biosíntesis de carotenoides en el contexto del metabolismo de la cèl·lula vegetal: Forma part de la "Xarxa d'Excel·lència" del Programa Estatal d'Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, otorgat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (2016-2017).
 • MARCASALUD: Projecte nacional format per 8 grups dedicat a la recerca de biomarcadors nutrigenòmics i declaracions de propietats saludables en aliments (2014-2016).