Escoltar

Perfil. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia.

El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel Professor Andreu Palou, té una llarga experiència en recerca i gestió de projectes de la UE en innovació i transferència tecnològica, en ambdós com a partner i coordinador.

En temes de recerca, el LBNB es centra en les bases moleculars del control de pes del cos humà i les seves alteracions (obesitat i altres complicacions clíniques relacionades), amb especial èmfasi en els nutrients i components bioactius de la regulació genètica. Es tracta d'un tema d'investigació extensiva que inclou aspectes com el control de la gana, l'eficiència energètica i la termogènesi adaptativa; el control de la proliferació de preadipocits i la seva diferenciació en adipòcits (adipogènesi), les connexions entre l'excés d'adipositat i les complicacions metabòliques, i la genètica, l'epigenètica i la nutrigenòmica del control de l'adipositat.

Pel que fa a les habilitats de gestió, el professor Palou és un mentor mundial en temes relacionats amb aliments funcionals i nutrigenòmica. Està avalat per la recerca bàsica d'avantguarda (més de 400 articles científics, incloent-hi les millors revistes internacionals del seu camp, H-index 47), recerca aplicada i assessoria especialitzada (5 patents i més de 50 contractes amb empreses privades, incloses les principals empreses multinacionals en el sector agroalimentari- durant els últims 15 anys). Ha coordinat i desenvolupat contínuament projectes de prestigi, tant nacionals com europeus (el més recent va finalitzar: BIOCLAIMS).

A més, l'equip pertany al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER-Obn), un consorci format per 33 grups de treball nacionals d'excel·lència científica provada i que centra la seva recerca en l'estudi de l'obesitat, la nutrició i l'exercici físic, que depèn de l'Institut de Salut Carlos III (Ministeri d'Economia i Competitivitat). Des de la seva fundació al 2006, l'equip roman en la primera quadrícula de classificació (grup d'excel·lència) al llarg de les avaluacions a les quals es sotmet anualment. Finalment, i com a resum de la seva excel·lència reconeguda, el Professor Palou ha estat membre del Comité Científic d'Aliments (1997-2002, vicepresident 2000-2002), vicepresident del Panell científic sobre nutrició (NDA, nutrició, alimentació dietètica i al·lèrgies) de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) (2002-2009) i president del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (2003). El reconeixement de la seva trajectòria reeixida es reflecteix en la concessió dels premis Hipócrates (Real Academia de Medicina de Asturias, 2008), SEEDO 2011 i Dupont 2013, entre d'altres.

Per altra banda, relacionat amb aspectes d'innovació i transferència de tecnologia, el laboratori cerca millorar la identificació de resultats susceptibles de protecció de la propietat intel·lectual, oportunitats de transferència de coneixements al sector productiu i optimització de la gestió de temes de propietat intel·lectual, fomentant la inversió i el desenvolupament d'R+D+I en el sector alimentari funcional. Per a aquests aspectes, l'equip es basa en estrets vincles amb l'empresa de base tecnològica Alimentómica, promoguda pel grup sol·licitant. Alimentómica SL (www.alimentomica.com) és una empresa privada, la primera incoporació / spin-off de base tecnològica (número 001) en que ha participat (en un 10%) la UIB. Alimentómica centra la seva activitat en la R+D+I de nous components, tecnologies i pràctiques innovadores, que poden permetre millorar la dieta humana, la seva funció i la seva salut. Alimentómica està formada per un grup humà de 12 professionals (accionistes principals), amb més de 20 col·laboradors, amb habilitats i experiència especialitzades en disciplines que van des de biologia molecular fins a nutrigenòmica i gestió de projectes i empreses. El grup de recerca d'Alimentómica està encapçalat pel professor Andreu Palou, president del comitè científic. L'equip està ara involucrat en la proposta 818318-Preventomics, recentment atorgada per la H2020 de DT-SFS-14-2018 sobre Nutrició Personalitzada, que té com a objectiu construir un nou paradigma en nutrició preventiva basat en la possible personalització mitjançant la integració d'un número de diferents nivells d'informació (genètica, biològica, fisiològica, nutricional, psicològica), tenint en compte la salut de les persones i les preferències dels consumidors (hàbits de compra, recomanacions de menú....) entre els factors més rellevants.