Grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de riscos (NuBE)

El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel professor Andreu Palou, alberga el treball del grup de recerca de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de riscos (NuBE).  

Des de l'any 2021, la Investigadora Principal (IP) del grup és la professora Catalina Picó, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La doctora Picó és a més subdirectora del LBNB, vicedegana de la Facultat de Medicina, i membre de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN).

La trajectòria científica i investigadora del grup ha permès consolidar nombroses relacions de treball amb grups de recerca d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional, així com amb empreses líders en el sector alimentari.

Recerca

La investigació del grup se centra en l'estudi dels mecanismes de control del pes corporal i les seves alteracions (obesitat i altres complicacions clíniques associades), i, en relació amb això, la influència que exerceixen els nutrients i compostos bioactius de la dieta sobre l'homeostasi energètica i regulació genètica. És un tema d'investigació ampli que abasta aspectes com el control de la ingesta, l'eficiència energètica i la termogènesi adaptativa, el control de la proliferació de preadipòcits i la seva diferenciació en adipòcits (adipogènesi), i les connexions entre excés d'adipositat i complicacions metabòliques . Tots aquests processos estan íntimament interrelacionats i es veuen influïts per la quantitat i composició de la dieta, juntament amb altres factors com l' ambient, l' herència genètica, el gènere i l' edat. En els últims anys, el grup també ha enfocat el seu treball en la recerca de biomarcadors primerencs predictius de les patologies que es troben associades a alteracions d'aquests processos, com són la síndrome metabòlica i altres trastorns cardiometabólicos.

El grup ha anat abordant, al llarg del temps, diferents aspectes d' aquest complex entramat, incorporant nous avenços científics i metodològics i tenint cura de no perdre una visió holística. La nutrició molecular, la nutrigenòmica i, en relació amb això, aspectes relacionats amb seguretat i qualitat alimentària, són els principals eixos de la seva recerca.

Corporacions i institucions

El grup va ser membre fundador (i part del seu consell de govern) de la Xarxa d'Investigació Europea d'Excel·lència Científica 'The European Nutrigenomics Organisation: linking genomics, nutrition and health research (NuGO) (2004-2010), que continua la seva andadura en forma de consorci d'universitats i centres de recerca.  De manera destacada, va ser coordinador d'un projecte del 7è programa marc de la Unió Europea (BIOCLAIMS), amb vigència des del 2010 al 2015, i ha participat en altres 2 projectes europeus cooperatius en els últims 5 anys. El grup també està adscrit a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i al CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), un consorci format per 33 grups de treball nacionals d'excel·lència científica provada, que centra la seva recerca en l'estudi de l'obesitat, la nutrició i l'exercici físic, i d'acord amb la seva fundació el 2006, l'equip roman en la primera quadrícula de classificació (grup d'excel·lència) al llarg de les avaluacions a les quals se sotmeten anualment.

Vincles empresarials

Paral·lelament a la seva tasca investigadora, el laboratori procura potenciar la innovació i transferència de tecnologia i coneixements al sector productiu, fomentant la inversió i el desenvolupament R+D+I en la indústria alimentària. En aquest context, l'equip manté un estret vincle amb Alimentòmica, la primera empresa/spin-off de base tecnològica de la UIB, que centra la seva activitat en la recerca de components, tecnologies i pràctiques innovadores que poden permetre millorar la dieta humana, la seva funció i la seva salut. Actualment, l'equip d'Alimentòmica treballa en una proposta de Preventomics sobre Nutrició Personalitzada, que té com a objectiu construir un nou model en nutrició preventiva basada en la personalització;  la seva metodologia combina la integració de diferents nivells d'informació (genètica, biològica, fisiològica, nutricional, psicològica) juntament amb la salut de les persones i les preferències dels consumidors. 

A més, el laboratori participa en diferents projectes aplicats (relacionats amb patents nacionals i internacionals transferides) amb diferents empreses multinacionals com Nestlé, Danone, Unilever i Bioibérica, nacionals com Puleva i Central Lletera Asturiana, i altres especialitzades, com per exemple LAMIRSA.

Professor Andreu Palou - Director LBNB

El professor Palou, director del laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB des de 1995, i Investigador Principal (IP) del grup NuBE fins a l'any 2021, és un mentor mundial en temes relacionats amb aliments funcionals i nutrigenòmica. Al llarg de la seva trajectòria professional, el professor Palou a exercit diversos càrrecs directius en organismes de recerca de gran influència a nivell nacional i internacional, com són el càrrec de director del grup de recerca sobre Nutrigenòmica i Obesitat de l'Institut d'Investigacions Sanitàries de les Illes Balears (IdISBa) i membre del consell de direcció del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa sobre Nutrició i Obesitat (CIBEROBN, 2010-2019); director de l'Institut d'Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV, 2006-2008);  primer president del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN, 2003-2010); vicepresident del Comitè Científic de l'alimentació humana de la Comissió Europea (SCF, 1997-2003) i del panell científic de nutrició de l'Autoritat Europea en Seguretat Alimentària (EFSA, 2003-2009).