Professor Andreu Palou

Prof. Andreu PalouEl Professor Andreu Palou Oliver (Palma, 1952) és Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de les Illes Balears (UIB) des de 1988. Director del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la UIB (des de 1995) i Investigador Principal (IP) del grup de Nutrigenòmica, Biomarcadores i Avaluació de Riscos (NuBE) fins a l'any 2021. En la UIB ha estat secretari de la Facultat de Ciències, director dels departaments de Bioquímica i de Biologia i Ciències de la Salut, degà de la Facultat de Ciències, vicerector de Professorat i Planificació i vicerector de Recerca.
 
A més d' aquests càrrecs, en la seva trajectòria professional destaquen altres llocs directius en organismes de recerca de gran prestigi i influència a nivell nacional i internacional:
 
  • Director del grup de recerca sobre Nutrigenòmica i Obesitat de l'Institut de Recerques Sanitàries de les Illes Balears (IdISBa).
  • Membre del Consell de Direcció del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa sobre Nutrició i Obesitat (CIBEROBN, 2010-2019).
  • Director del Institut d'Investigacions Sanitàries Pere Virgili (Reus, Catalunya) en la seva etapa d'iniciació (2006-2008).
  • Primer president del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN, 2003-2010).
  • Vicepresident del Comitè Científic de l'Alimentació Humana de la Comissió Europea (SCF, 1997-2003).
  • Vicepresident del Panell Científic de Nutrició de l'Autoritat Europea en Seguretat alimentària (EFSA, 2003-2009). 
  • President del Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca.
  • Membre del comitè científic/assessor de diverses institucions i empreses públiques i privades en el camp de l'alimentació.

La seva recerca es desenvolupa en el camp de la Nutrició i Biologia Molecular i les Ciències de l' Alimentació. El seu principal descobriment ha estat el d' una nova funció de la leptina de la llet materna com a hormona i nutrient durant la lactància, una proteïna present en llet materna però no en llets substitutes de fórmula, la ingesta de la qual protegeix enfront del desenvolupament d' obesitat i complicacions associades; amb publicacions referenciades i motiu de diversos premis i patents, una d'elles estesa i transferida a la primera empresa de base tecnològica de la UIB (Alimentomica S.L.) , promoguda i participada societàriament pel Prof. Palou i el grup NuBE, a més de la participació minoritària (10%) de la Universitat.

Autor de nombroses publicacions científiques, incloent més de 503 articles en revistes científiques de prestigi. El seu índex H és 57 (gener 2023) i el nombre de citacions rebudes 11.680. Autor de diverses patents i més de 1300 participacions (comunicacions, ponències, moderacions, organitzacions, comitès, etc.) en congressos i similars. Director de 39 tesis doctorals. Nombroses conferències a Espanya i a l'estranger, incloses diverses ponències principals (inauguració i/o clausura d'esdeveniments) sobre les següents àrees: 'Leptina, Obesitat i la seva Prevenció des de la Lactància'; 'Seguretat i Eficàcia Alimentària a la Unió Europea'; 'Health Claims a la UE'; 'Nutrigenòmica'; 'Aliments Funcionals'; 'Nous Aliments'; 'Nutrició Personalitzada'.

Ha estat Investigador Principal (IP)/Responsable d'uns 70 projectes d'R+D en convocatòries competitives d'entitats públiques i privades i de 58 contractes/convenis amb empreses. Cal destacar que ha estat coordinador de diversos consorcis europeus finançats per la CE, incloent el Projecte europeu BIOCLAIMS (Bases per a nous health claims basats en nutrigenòmica i altres òmiques) finançat en el 7è Programa Marc de la UE amb 6M (€) (2010-2015); i partner en altres projectes europeus, els més recents: I.FAMILY (Investigating the determinants of food choice, lifestyle and health in European children, adolescents and their parents) (2013-2016) i DIABAT (Recruitment and activation of Brown adipocytes as preventive and curative therapy for type 2 diabetis) (2012-2015). Com a president del comitè científic de la spin-off Alimentòmica SL, participa també en el projecte Europeu PREVENTOMICS , de caràcter aplicat en alimentació personalitzada (2018-2022).

El reconeixement de la seva trajectòria professional es reflecteix en la concessió de premis com: