Equip investigador

NuBE

El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel professor Andreu Palou, alberga el treball del grup de recerca de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de riscos (NuBE).  

Membres del grup

Professors

Prof. Andreu Palou Oliver - Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la UIB. Director del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (UIB) des de 1995. Al llarg de la seva trajectòria científica ha ocupat llocs com: vicepresident del Comitè Científic de l'Alimentació Humana de la Comissió Europea (SCF, 1997-2003) i del Panell Científic de Nutrició de l'Autoritat Europea en Seguretat Alimentària (EFSA, 2003-2009); primer president del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN, 2003-2010), i membre del Consell de Direcció del CIBEROBN (2010-2019). Actualment és president del Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca, president del Comitè Científic a l'empresa Alimentòmica, i director del Màster en Medicina Estètica (UIB).

Prof. Catalina Picó Segura - Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la UIB. Investigadora Principal (IP) del grup NuBE a la UIB, a l'Institut de Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i al CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN). Subdirectora del LBNB (UIB). A la UIB és a més vicedegana de la Facultat de Medicina i codirectora del Màster Interuniversitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. Coordinadora del projecte europeu INTEGRActiv (2022-25). També ha estat subcoordinadora del projecte europeu BIOCLAIMS (2010-15) i co-IP d'altres projectes nacionals com XMilk (2019-22) i INTERBIOBES (2016-2018). Ha estat membre del Comitè Científic de l'AECOSAN (2011-15).

Prof. Francisca Serra Vich - Catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la UIB. Directora R+D a Alimentòmica SL, des d'on ha coordinat les activitats del projecte europeu PREVENTOMICS (2018-22) i el projecte nacional SMARTFOODS. Co-IP dels projectes estatals BioMarkUrin (2021-23) i miARN-milk (2018-20). Ha estat directora d'R+D a la UIB (1993-96) i experta nacional en la Comissió Europea (1997-2000) a la Direcció General de Ciència, Recerca i Desenvolupament (Brussel·les). Investiga les bases moleculars de l'obesitat, incloent-hi la nutrigenòmica, nutrigenètica i epigenètica.

Prof. M.ª Luisa Bonet Piña - Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la UIB. Actualment és codirectora del Màster Interuniversitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, investigadora sènior i secretària científica del LBNB. IP d'un projecte de foment R+D de col·laboració internacional finançat pel Govern de les Illes Balears (2022-23) i Co-IP del contracte ALIÓPTIMA (subprojecte de SMARTFOODS). Investiga les bases moleculars i cel·lulars del control de pes i l'adipositat corporal i la seva interacció amb nutrients i components bioactius dels aliments (nutrició molecular). 

Prof. Paula Oliver Vara - Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la UIB. Actualment és co-IP del grup NuBE al CIBEROBN i a l'IdISBa. Ha estat corresponsable del projecte europeu DIABAT (2011-15) i d'un subprojecte del projecte nacional SMARTFOODS, així com Co-IP del projecte METAHEALTH-TEST (2018-20). Investiga marcadors moleculars dels efectes de la dieta i els seus compostos sobre el metabolisme i la salut utilitzant cèl·lules sanguínies, així com l'activació del teixit adipós marró com a prevenció de l'obesitat. 

Prof. Joan Ribot RiutortCatedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular i Especialista en Bioquímica Clínica. Actualment és Degà de la Facultat de Ciències de la UIB i coordinador del "Grup de Bioquímica de la Nutrició de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular". Ha estat IP del grup NuBE a la Xarxa Espanyola de Carotenoides (CaRed) (2019-20) i membre del Management Committee d'EUROCAROTEN (2016-20). Investiga les bases moleculars i cel·lulars del control del pes i l'adipositat corporal i els efectes de compostos actius i funcionals dels aliments sobre aquests processos. 

Prof. Juana Sánchez Roig - Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la UIB. Actualment és directora del Doctorat Interuniversitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. Co-IP dels projectes BioMarkUrin (2021-23) i miARN-Milk (2018-20). Investiga els efectes de la nutrició materna durant el desenvolupament neonatal i en el pes corporal en l'edat adulta, així com també la identificació i caracterització de biomarcadors nutrigenòmics predictius d'un "fenotip saludable" protector per al desenvolupament de sobrepès/obesitat i les seves complicacions.

Dra. Ana M.ª Rodríguez Guerrero - Doctora en Bioquímica. Actualment és directora de l'Escola de Doctorat a la UIB i professora titular de Bioquímica i Biologia Molecular. La seva investigació se centra en les interaccions gens-nutrients, l'expressió gènica i l'epigenètica, juntament amb la relació dels nutrients i intervencions nutricionals primerenques amb la programació metabòlica de malalties associades al control energètic, l'obesitat i les seves complicacions, així com la prevenció d'aquestes.

Dra. Mariona Palou March - Doctora en Nutrició i Metabolisme. Actualment és secretària de la comissió acadèmica del Doctorat Inter-Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (UIB), professora titular al departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i col·laboradora a l'empresa de base tecnològica Alimentómica SL. La seva recerca se centra en la regulació del pes corporal i homeostasi energètica, la programació perinatal del pes corporal i la salut metabòlica.

Post-docs

Dra. Bàrbara Reynés Miralles - Professora ajudant doctora a la UIB i investigadora al grup NuBE. Imparteix classes en els graus de Bioquímica i Medicina i en el Màster de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (UIB). Doctora per la UIB l'any 2015 (Doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada) amb Menció Internacional.

Dra. Catalina A. Pomar Oliver - Professora ajudant doctora a la UIB i investigadora al grup NuBE. Imparteix classes en els graus de Bioquímica i Biologia i en el Màster de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (UIB). Doctora per la UIB l'any 2018 (Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada) amb Menció Internacional.

Dr. Sebastià Galmés Monroig - Investigador postdoctoral en l'àmbit de la Nutrigenètica i Nutrició Personalitzada.  Compagina la seva tasca investigadora amb la docència en els graus de Bioquímica i Nutrició Humana i Dietètica i en el Màster de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. Doctor per la UIB el 2019 amb Menció Internacional. Contratat pel Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa per a l'estudi de la Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN).

Estudiants de doctorat

Rocío A. Martín ChamorroContractada pre-doctoral FPI

María de Lucas de Santos Contractada pre-doctoral PFIS

Pere Bibiloni Coll – Contractat pre-doctoral FPU

Carmen García Ruano – Contractada pre-doctoral FPU

Ana Valle Cabello – Contratada predoctoral FPU.

Tècnics

Margalida Adrover Vidal  Tècnica de recerca grup NuBE.

Sophie Bernard Lacombe – Tècnica de recerca grup NuBE.

Alicia Domínguez Flores – Tècnica de recerca grup NuBE.

Alimentòmica S.L.

Andreu Palou March – Director executiu.

Raúl Gil Caraballo – Tècnic de gestió i recerca en Alimentòmica SL.

Dr. Gabriel Vidal Sitges – Doctor en Física Nuclear i expert en Machine Learning.